Mô hình hoạt động

Trang chủ / Mô hình hoạt động

Vài nét về mô hình hoạt động của XFone

Bạn đang tìm kiếm giải pháp tổng đài với việc triển khai đơn giản, tránh các phiền toái khi nâng cấp, mở rộng và quản lý dễ dàng thì chúng tôi sẽ đưa cho bạn giải pháp tối ưu nhất – Tổng Đài XFone. Với Dịch vụ thoại XFone chúng tôi cung cấp hai mô hình triển khai chính đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng.

Dịch vụ thoại XFone Public

 • Cung cấp cho khách hàng 4 gói dịch vụ chính: Basic, Advance, Premium, Enterprise với nhiều mức độ sử dụng khác nhau.

Dịch vụ thoại XFone Private

 • Ngoài việc cung cấp 4 gói dịch vụ theo mô hình Dịch vụ thoại XFone public, chúng tôi còn cung cấp thêm 4 gói dịch vụ thoại (Sliver, Titanium, Gold, Platinum) theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng (Dịch vụ thoại XFone Private).
Feature
 • An toàn và bảo mật thông tin
 • Độ ổn định của Hệ thống
 • Giám sát & Phân tích các cuộc gọi
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24x7
 • Khởi tạo dịch vụ nhanh chóng
 • Sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi
 • Không giới hạn số máy lẻ
 • Không giới hạn ghi âm
 • Chủ động định tuyến cuộc gọi theo yêu cầu
 • Chủ động thiết lập số Extension
 • Chủ động thiết lập IVR
 • Phân quyền Agent/Supervisor
 • Tích hợp hệ thống sẵn có
Public
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
Private