Trang chủ / Mô hình hoạt động

Vài nét về mô hình hoạt động của XFone

Bạn đang tìm kiếm giải pháp tổng đài với việc triển khai đơn giản, tránh các phiền toái khi nâng cấp, mở rộng và quản lý dễ dàng thì chúng tôi sẽ đưa cho bạn giải pháp tối ưu nhất – Tổng Đài XFone. Với Dịch vụ thoại XFone chúng tôi cung cấp hai mô hình triển khai chính đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng.

Dịch vụ thoại XFone Public

 • Cung cấp cho khách hàng 4 gói dịch vụ chính: Basic, Advance, Premium, Enterprise với nhiều mức độ sử dụng khác nhau.

Dịch vụ thoại XFone Private

 • Ngoài việc cung cấp 4 gói dịch vụ theo mô hình Dịch vụ thoại XFone public, chúng tôi còn cung cấp thêm 4 gói dịch vụ thoại (Sliver, Titanium, Gold, Platinum) theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng (Dịch vụ thoại XFone Private).
Feature
 • An toàn và bảo mật thông tin
 • Ghi log toàn bộ cuộc gọi vào ra
 • Sử dụng mọi đầu số cố định và di động
 • Sử dụng App di động trên Android và IOS
 • Sử dụng Web client cho các thao tác Tổng đài
 • Sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi
 • Ghi âm toàn bộ cuộc gọi vào ra
 • Chủ động định tuyến cuộc gọi theo nhu cầu
 • Chủ động thiết lập lời chào IVR
 • Khả năng Tích hợp hệ thống sẵn có: CRM, HRM, ERP,…
 • Chủ động lựa chọn số máy lẻ theo nhu cầu
 • Chủ động xuất báo cáo, thống kê
 • Chủ động thiết lập và quản trị hệ thống
 • Hỗ trợ kỹ thuật
Share
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • Giới hạn
 • 8x5
Private
 • 24x7